اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ

-

Rabu, 16 September 2009

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."


PERANAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

1. Sebagai suluh yang memberi panduan dan tuju arah kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan.

2. Menjadi dasar dan pertimbangkan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara.

3. Sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara.

4. Sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan.

5. Sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

6. Sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan.

7. Menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan.Copyright FAIZALMULIA 2009

Tiada ulasan:

Catat Ulasan