اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ

-

Jumaat, 18 September 2009

قراءات امام العاصم

الاستعــــــــــاذه

Makna Isti’azah
Bahasa: Aku berlindung.
Istilah: Lafaz yang menhasilkan pelingdungan dan penjagaan Allah kepada diri kita daripada syaitan yang dilaknat.
Sumber Lafaz Isti’azah.
Lafaz isti’azah yang mudah dan ringkas terdapat di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah An-Nahli.Firman Allah S.W.T: (فإذا قرأت القرأن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.)
Ertinya: Apabila kamu hendak membaca Al-Quran maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang di rejam.
(surah An-Nahli:98)
Dalam sepotong hadis, seorang sahabat Rasulullah S.A.W yang terkenal iaitu Hadrat Abi Said Al-Qudri RA bahawa beliau telah mendengar Rasulullah S.A.W membaca lafaz isti’azah setelah bangunnya dari malam dengan membaca lafaz isti’azah yang terdapat penambahan pada kalimah isti’azah iaitu: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.)
Genis2 Isti’azah:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.(Lafaz bacaan yang di ajar oleh Malaikat Jibril A.S)
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. (Lafaz yang di gemari oleh golongan ulama’ Salaf)
أعوذ بالله من الشيطان.
Cara Membaca Isti’azah:
Menurut Imam Nadzim RAH, lafaz isti’azah di baca ketika membaca Al-Quran tidak kira dipermulaan surah ataupun di pertengahan pembacaan ayat2 suci Al-Quran.
Imam ‘Asim bersependapat dengan kesemua Imam Qurra’ membaca lafaz Isti’azah dengan nada yang nyaring pada setiap permulaan pembacaan Al-Quran.
Keadaan2 Membacanya:
Salah seorang daripada Imam Qurra’ iaitu Imam Hamzah membaca lafaz isti’azah dengan nada yang nyaring pada setiap permulaan pembacaan surah Al-Fatihah tetapi membaca dengan suara yang perlahan pada surah yang lain.
Imam Nafi’ yang juga merupakan salah seorang imam2 Qurra’, membaca lafaz Isti’azah dengan suara yang perlahan pada keseluruhan surah yang terdapat di dalam Al_Quran.
Imam ‘Asim bersependapat dengan kesemua imam2 Qurra’ di atas keadaan membaca Isti’azah.
Tempat Yang Disunatkan Membacanya Dengan Perlahan.
1.Ketika membaca berseorangan ataupun dikhalayak ramai.
2.Dalam sembahyang fardu mahupun sunat tidak kira siang mahupun malam,berseoarang ataupun berjemaah.
3.Ketika di waktu pertengahan pembacaan tadarus Al-Quran secara berjemaah. Selain dari tempat2 yang di sebutkan di atas, pembacaan lafaz Isti’azah boleh di baca dengan nada yang kuat.
Bacaan Lafaz Isti’azah Dengan Basmalah Dan Di Awal Surah.
Terdapat 4 cara yang telah di amalkan oleh Imam2 Qurra’ iaitu:
1.Berhenti pada lafaz Isti’azah tanpa bersambung dengan lafaz basmalah dan awal surah.
2.Berhenti pada lafaz Isti’azah tetapi bersambung lafaz basmalah dengan awal surah.
3.Menyambung lafaz Isti’azah dengan lafaz basmalah tetapi berhenti sebelum awal surah.
4.Menyambung ketiga-tiganya sekali.

بســـــــــــمله
1.Basmalah adalah asal dari lafaz bismillahirrahmanirrahim.
2.Adalah lafaz basmalah itu terdapat dalam Al-Quran pada surah An-Namlu: ayat 30 Allah berfirman yang bermaksud “Sesungguhnya ia(surat) daripada Sulaiman dan sesungguhnya isi kandungannya bismillahirrahmanirrahim.”
3.Hukum membaca basmalah diawal surah adalah dituntut(sunat) kecuali diawal surah At-Taubah(bara’ah) kerana: -
(a)Basmalah ditak ditulis diawal surah At-Taubah sebaliknya ditulis diawal surah2 yang lain.
(b)Surah At-Taubah diturunkan ketika perang.Perang adalah huru hara dan basmalah adalah keamanan.Tidak mungkin berhimpung keamanan dan huru hara dalam satu masa.
Kata Ibnu ‘Abbas:
“Saya telah bertanya kepada Saidina ‘Ali bin Abi Talib ‘kenapa tidak ditulis basmalah dipermulaan surah bara’ah(at-taubah)?’.Jawabnya:Kerana basmalah itu aman sedangkan bara’ah tidak aman kerana ia diturunkan diwaktu peperangan.
4.Ulama’ berselisih pendapat mengenai tahap larangan tersebut :-
(a)Syeikh Ar-Ramli mengatakan makruh membaca basmalah diawal surah At-Taubah dan sunat dipertengahannya.
(b)Imam Ibnu Hajar, Syeikh Al-khatib dan Imam Asy-Syatibi mengatakan haram membaca basmalah dipermulaan surah At-taubah dan makruh dipertengahannya.
Kata Imam Asy-Syatibi:
“Dan tidak dapat tidak(mesti) mendatangkannya(basmalah) dipermulaan surah melainkan diawal surah at-taubah dan dipertengahannya adalah pilihan bagi orang yang membaca.”
5.Qolun,Kisa’iy, ‘Asim, dan Ibn Kathir membaca basmalah diawal surah lain kecuali pada surah At-Taubah.
6.Ibn ‘Amir,Warsy dan Abu ‘Amru membaca 3 wajah:-
a.Basmalah pada semua surah kecuali pada surah Al-Anfal dan surah At-Taubah.
b.Sambung tanpa basmalah
c.Saktah tanpa basmalah.
7.’Asim membaca basmalah mengikut Ulama’ Khalaf atau Qurra’ yang lain misalnya:
-membaca basmalah diawal surah kecuali surah bara’ah(At-Taubah).
8.Sunat membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu pekerjaan lebih2 lagi ketika hendak membaca A-Quran samada dipermulaan surah atau dipertengahannya.
Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:
“Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus(keberkatannya).
Riwayat Abu Daud
Cara Membaca Basmalah Diantara 2 Surah.
Jika pembaca Al-Quran telah menamatkan akhir ayat sesuatu surah, kemudian hendak menambung bacaannya dengan surah yang berikutnya dengan bacaan ayat basmalah, maka diharuskan dia menbaca dengan salah satu cara berikut:
1.Berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah,kemudian membaca awal surah ke-2.
2.Berhenti pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah ke-2.
3.Menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah ke-2.
*Dilarang menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan berhenti padanya, kemudian membaca awal surah ke-2(kerana basmalah dijadikan diawal surah dan bukan diakhir surah)
*Kata Imam Asy-Syatibi maksudnya “Dan jika kamu sambungkan ia(basmalah) dengan penghujung mana2 surah maka jangan sesekali kamu waqaf padanya(jika kamu waqaf) maka kamu telah melakukan kesalahan yang besar(berat)”
Basmalah Antara Surah Al-Anfal Dengan At-Taubah.
Adapun bacaan antara akhir surah Al-Anfal denga awal ayat surah At-Taubah ia tidak dimulai dengan tulisan basmalah padanya, maka diharuskan membaca dengan salah satu cara berikut:
1.Berhenti diakhir surah Al-Anfal, kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah.
2.Waqaf diakhir ayat surah Al-Anfal, kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah.
3.Menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah sekaligus dengan satu nafas tanpa berhenti dan waqaf.

إدغام كابير
Makna Idhgam:
Bahasa: Memasukkan
Istilah: Menyebut 2 huruf dengan satu huruf yang bertanda tasydid.
Bahagian Idhgam:
Terbahagi kepada 2:
1.Idhgam Kabir
2.Idhgam Shogir
-Idhgam kabir ialah apabila 2 huruf yang sama, berbaris dan dalam satu kalimah.
-Idhgam Shogir ialah huruf pertama yang berbaris sukun dan huruf yang kedua berbaris.
Sebab-Sebab Idhgam:
1.sama = المتماثليــن
2.sejenis = المتجانسيــن
3.dekat = المتقاربيــن
-Idhgam Kabir dibaca oleh semua ahli Qurra’ termasuk Imam ‘Asim sebagaimana biasa yang tertulis di dalam al-Quran.
-Semua Qurra’ termasuk Imam ‘Asim membaca kalimah وجوههم في dengan zahir bukannya dengan Idhgam.

ام القــــــرآن
Syarah:
Qurra’ mengfokuskan dengan (ر) dan (ن) iaitu Kisai dan ‘Asim mengekalkan huruf alif selepas daripada huruf Mim pada lafaz مــلك يوم الديــن.
Sepertimana dengan lafaz Nazim. Bagi Qurra’ yang lain membuang alif seperti ملك يوم الديــن tanpa memanjangkan pada huruf Mim dengan membuang huruf alif.
1.Qunbul anak murid kepada Ibnu Kasir membaca dengan huruf (س) pada lafaz (صرات) dan (الصرات) pada bacaan dalam al-Quran seperti dalam surah al-Fatihah.
2.Qalaf dengan bacaan ishmam membunyikan huruf (ز) seakan menyebut huruf (ظ) ketika bacaan dengan lisan pada lafaz (صرات) dan (الصرات).
3.Qalad pada mula surah al-Fatihah dengan ishmam pada lafaz اهدنا الصرات seperti Qalaf, atau dengan (ص) seperti ahli Qurra’ yang lain yang telah membaca dengan (ص) pada setiap tajuk.
Syarah 2:
-Hamzah dengan dhommah pada kalimah bersambung dan berhenti misalnya: غير المغضوب عليهم. Pada ayat ini Hamzah membaca dengan dhommah pada kalimah عليهم ketika berhenti atau sambung.
‘Asim dan ahli Qurra’ yang lain membaca dengan baris kasrah pada kalimah di atas.
Syarah 3:
Nazim sesungguhnya telah mendhommahkan Mim Jama’ dan menyambungkan huruf wau dengan syarat terletak sebelum huruf berbaris pada keadaan bersambung contohnya:
انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّآلّيـــــن
عليهمو<=عليهم
Mazhab Qurra’ pada Silah Mim Jama’
1.Ibnu Kasir hubungan dengan kadar 2 harakat.
2.Qalun hubungan bersalahan iaitu hubungan dengan sukun apabila bersambung mad mim, dengan kadar 2 harakat selepas hamzah putus 2 harakat dan 4 harakat.
3.Warsh hubungan dengan mim jama’ dengan kadar 6 harakat dengan syarat selepas hamzah terputus.
*’Asim dan baki Qurra’ mereka membariskan sukun mim jama’ yang selepas berbaris satu2nya bersambung.
Syarah 4:
Apabila datang mim jama’ sebelum huruf yang bersukun, maka tiap2 Qurra’ mendommahkan mim dan sambung tanpa silah, tanpa mad apabila datang mim sebelum sukun misalnya: عليهم القتل
‘Abu Amru dan Kisai akan baca dengan sukun dan kasrah misalnya: عليهم القتل
Tetapi Hamzah akan baca عليهم القتل walaupun tidak ada tanpa seperti di atas.
‘Asim dan baki Qurra’ akan baca dengan عليهم القتل iaitu dengan sukun. (باقون)

Sabtu, 2009 September 05

إدغام الحرفيــن المتقـــاربين والمتجانسيــن في كلمة و في كلمتيــن

إدغام الحرفيــن المتقـــاربين والمتجانسيــن في كلمة و في كلمتيــن
Di dalam bab ini membincangkan tentang keadaan bacaan yang dibaca oleh Susi iaitu anak murid kepada Abu Amru yang membaca dengan keadaan idhgam dan izhar.
Di dalam syarah tentang Susi yang membaca idhgam apabila 2 huruf yang berada dalam satu kalimah akan berubah keadaan bacaannya apabila terdapat tanda2 dan syarat2 yang tertentu.
Misalnya Susi akan membaca dengan idhgam apabila 2 huruf yang dekat dan berbaris dalam satu kalimah Susi akan mengidhgamkan 2 huruf iaitu huruf Qaf dan Kaf seperti di dalam perkataan يرزقكم Susi mengidhgamkan huruf Qaf ke dalam huruf Kaf
Syarat2nya..
1.Sebelum huruf Qaf terdapat huruf yang berbaris
2.Selepas huruf Kaf terdapat huruf Mim yang menjadi alamat bagi semua.
*bacaan yang mengidhgamkan huruf Qaf kedalam huruf Kaf seperti terdapat tasydid pada huruf Kaf dan menyembunyikan lansung huruf Qaf.
‘Asim dan baki Qurra’ membaca dengan izhar dalam semua keadaan.

7 Qiraat

The Ten Readers & Their Transmitters plus the four aberrant readings

The Seven Readers and their transmitters
Qari (Reader) Rawi (Transmitters)
Name Born Died Full name Additional info Name Born Died Full name Additional info Present region of use
Nafi‘ al-Madani 70 AH 169 AH-785 CE Ibn ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Na‘im, Abu Ruwaym al-Laythi His origin is from Isfahan Qalun 120 AH 220 AH Abu Musa, ‘Isa Ibn Mina al-Zarqi Slave of Bani Zuhrah Libya, Tunisia and parts of Qatar[9]
Warsh 110 AH 197 AH ‘Uthman Ibn Sa‘id al-Qutbi Egyptian the slave of Quraysh Algeria, Morocco, parts of Tunisia , West Africa and Sudan[9] and parts of Libya.
Ibn Kathir al-Makki 45 AH 120 AH-737 CE ‘Abdullah, Abu Ma‘bad al-‘Attar al-Dari Persian Al-Buzzi 170 AH 250 AH Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdillah, Abu al-Hasan al-Buzzi Persian
Qunbul 195 AH 291 AH Muhammad Ibn ‘Abd ar-Rahman, al-Makhzumi, Abu ‘Amr Meccan and Makhzumi (by loyalty)
Abu ‘Amr Ibn al-‘Ala' 68 AH 154 AH Zuban Ibn al-‘Ala' at-Tamimi al-Mazini, al-Basri
Hafs al-Duri ? 246 AH Abu ‘Amr, Hafs Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Baghdadi Grammarian. Blind. Parts of Sudan and West Africa[9].
Al-Susi ? 261 AH Abu Shu‘ayb, Salih Ibn Ziyad Ibn ‘Abdillah Ibn Isma‘il Ibn al-Jarud ar-Riqqi
Ibn ‘Amir ad-Dimashqi 8 AH 118 AH ‘Abdullah Ibn ‘Amir Ibn Yazid Ibn Tamim Ibn Rabi‘ah al-Yahsibi
Hisham 153 AH 245 AH Abu al-Walid, Hisham ibn ‘Ammar Ibn Nusayr Ibn Maysarah al-Salami al-Dimashqi
Parts of Yemen[9].
Ibn Dhakwan 173 AH 242 AH Abu ‘Amr, ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Qurayshi al-Dimashqi
‘Aasim al-Kufi ? AH 127 AH-774 CE Abu Bakr, ‘Aasim Ibn Abi al-Najud al-'Asadi 'Asadi (by loyalty) Shu‘bah 95 AH 193 AH Abu Bakr, Shu‘bah Ibn ‘Ayyash Ibn Salim al-Kufi an-Nahshali Nahshali (by loyalty)
Hafs 90 AH 180 AH Abu ‘Amr, Hafs Ibn Sulayman Ibn al-Mughirah Ibn Abi Dawud al-Asadi al-Kufi
Muslim world in general[9].
Hamzah al-Kufi 80 AH 156 AH-772 CE Abu ‘Imarah, Hamzah Ibn Habib al-Zayyat al-Taymi Taymi (by loyalty) Khalaf 150 AH 229 AH Abu Muhammad al-Asadi al-Bazzar al-Baghdadi
Khallad ? 220 AH Abu ‘Isa, Khallad Ibn Khalid al-Baghdadi
Al-Kisa'i al-Kufi 119 AH 189 AH-804 CE Abu al-Hasan, ‘Ali Ibn Hamzah al-Asadi Asadi (by loyalty). Persian. Al-Layth ? AH 240 AH Abu al-Harith, al-Layth Ibn Khalid al-Baghdadi
Hafs al-Duri ? 246 AH Abu ‘Amr, Hafs Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Baghdadi Transmitter of Abu 'Amr (See Above)

In Addition to the above there are three more readers whose reading is not as consensual as the Seven. These are:

The Three nonconsensual Readers and their transmistters
Qari (Reader) Rawi (Transmitters)
Name Born Died Full name Additional info Name Born Died Full name Additional info
Abu Ja‘far ? 130 AH Yazid Ibn al-Qa‘qa‘ al-Makhzumi al-Madani
‘Isa Ibn Wirdan ? 160 AH Abu al-Harith al-Madani Madani by style
Ibn Jummaz ? 170 AH Abu ar-Rabi‘, Sulayman Ibn Muslim Ibn Jummaz al-Madani
Ya‘qub al-Yamani 117 AH 205 AH Abu Muhammad, Ya‘qub Ibn Ishaq Ibn Zayd Ibn ‘Abdillah Ibn Abi Ishaq al-Hadrami al-Basri Slave of the Hadramis Ruways ? 238 AH Abu ‘Abdillah, Muhammad Ibn al-Mutawakkil al-Basri
Rawh ? 234 AH Abu al-Hasan, Rawh Ibn ‘Abd al-Mu'min, al-Basri al-Hudhali Hudhali by loyalty
Khalaf 150 AH 229 AH Abu Muhammad al-Asadi al-Bazzar al-Baghdadi Transmitter of Hamza (see above) Ishaq ? 286 AH Abu Ya‘qub, Ishaq Ibn Ibrahim Ibn ‘Uthman al-Maruzi al-Baghdadi
Idris 189 AH 292 AH Abu al-Hasan, Idris Ibn ‘Abd al-Karim al-Haddad al-Baghdadi

And there are also four readers whose readings are rejected for being aberrant.

The four aberrant readers and their transmistters
Qari (Reader) Rawi (Transmitters)
Name Born Died Full name Additional info Name Born Died Full name Additional info
Muhammad ibn Muhaisin/ محمد بن مُحَيصنAlbuzzi/ البزيAbu al-Hasan ibn ShannabudhYahaya al-yazidi/ يحيى اليزيديSulaiman ibn al-HakamAhmad ibn Farah/ أحمد بن فرحAl-Hasan al-BasriShujac al-BalkhiAbu Amr Hafs Al-DuriSulaiman ibn MahraanAl-Hasan al-MuTawwaciAbu al-Faraj al-Shannabudhi al-ShaTawi

Khamis, 17 September 2009

14 NOValentine Day

ELAK SAMBUT VALENTINE’S DAY
Perayaan Hari Kekasih atau Valentine’s Day mula membudayai kalangan
masyarakat kita khususnya di kalangan muda-mudi, sekitar akhir tahun 1980-an
beriringan dengan munculnya siaran-siaran televisyen yang banyak mengupas
dan menayangkan iklan ataupun filem-filem yang bertemakan perayaan tersebut.
Perayaan Hari Kekasih semakin dikenali oleh generasi muda kesan dari budaya
asing yang masuk melalui berbagai saluran media sama ada media cetak
mahupun elektronik. Perayaan ini dikenali oleh mereka sebagai perayaan hari
berkasih sayang, yang menurut mereka adalah saat yang paling tepat untuk
mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada mereka yang dicintai
atau dikasihi.
Perayaan ini biasanya diraikan di kafe-kafe, hotel-hotel atau tempat-tempat yang
romantik, yang mana setiap pasangan memberikan hadiah berupa bungkusan
coklat atau bunga yang bertuliskan perkataan ‘I wish you will be my
valentine’ kepada orang yang dikasihi. Setelah itu diadakan pesta-pesta yang
diisi dengan hiburan seumpama nyanyian, tarian dan sebagainya. Ini tidak
menghairankan kerana budaya ini sememangnya diimport dari budaya barat
yang bersifat serba boleh dan hedonisme (menurut hawa nafsu).
Kebelakangan ini, pesta perayaan Hari Kekasih dirayakan dengan pelbagai
sambutan yang tidak bermoral seperti yang dilaporkan oleh media massa,
mereka banyak menghabiskan malam perayaan tersebut dengan berpasangpasangan
serta bergaul bebas dan sebahagiannya diakhiri dengan pesta seks.
Perkara ini pernah dikomen oleh Ku Seman Ku Hussain dalam akhbar Utusan
Malaysia bertarikh 14 November 2000 bertajuk ‘Apa dihairankan dengan
parti buih.’ Beliau mengulas bahawa serbuan yang dibuat oleh pihak berkuasa
ke atas ‘parti buih’ di Bangsar yang diraikan dengan tarian bogel dan pakaian
mandi itu tidak menjadi hairan kerana beberapa tahun sebelumnya pernah ada
penganjur yang ingin mengadakan parti yang serupa bersempena Hari Kekasih
tetapi mendapat tentangan pihak jawatankuasa Masjid Abu Bakar al-Siddiq,
Bangsar.
Antara contoh-contoh sambutan yang diadakan adalah melalui program TV yang
ditayangkan atas nama ‘Valentine’s Special.’ Di samping itu, didapati mereka
sibuk memilih kad-kad ucapan Hari Kekasih, menempah cenderahati, jambangan
bunga dan tempahan untuk makan malam bagi merayakan hari tersebut
bersama pasangan masing-masing. Pihak hotel pula menawarkan pakej-pakej
istimewa seumpama ‘Makan Malam Hari Kekasih atau Hidangan Makan Malam
Romantik’ dan sebagainya yang mempunyai tujuan untuk menyambut Hari
Kekasih.
Bagi merungkaikan isu ini, kita perlu mendalami dan memahami apakah maksud
di sebalik Valentine itu sendiri serta asal-usul ia menjadi sebuah perayaan? Dari
sudut bahasa, Valentine dalam bahasa Inggeris atau Valentino dalam bahasa
Itali adalah berasal daripada nama sebuah keluarga berbangsa Rom, iaitu
Valentinus yang juga berasal daripada bahasa Latin iaitu valens yang bermaksud;
kuat, aktif, sihat dan seumpamanya (laman web Behind The Name: The
Etemology and History of First Name).
Menurut sejarah pula, perkataan Valentine diambil sempena nama seorang
paderi besar Kristian pada zaman pemerintahan Ratu Isabella dari Sepanyol iaitu
Saint Valentine. Jasa beliau yang telah berjaya menumpaskan kerajaan Islam di
Cordova, Sepanyol pada 14 Februari 270 Masihi begitu bermakna bagi Ratu
Isabella sehingga dianggap sebagai kekasih rakyatnya sendiri. Justeru itu, 14
Februari disambut setiap tahun oleh rakyat Cordova bagi merayakan
kemenangan tersebut dengan dinamakan hari Valentine.
Terdapat tiga pendapat mengenai asal-usul Hari Valentine. Pertama, Hari
Valentine bermula semasa pemerintahan empayar Rom iaitu dengan menetapkan
14 Februari sebagai hari cuti bagi orang Juno, ratu kepada dewa-dewa dan dewidewi
Rom. Hari berikutnya iaitu 15 Februari bermulanya Pesta Lupercalia iaitu
perayaan tradisi bagi masyarakat Rom di mana pada malam pesta tersebut,
nama-nama gadis Rom ditulis di atas kertas dan dimasukkan ke dalam bekas.
Setiap pemuda akan mencabut nama di dalam bekas itu dan nama yang terpilih
akan menjadi pasangannya di sepanjang pesta berlangsung.
Pendapat kedua pula menyatakan pada 14 Februari 270 Masihi, St. Valentine
dibunuh kerana pertelingkahannya dengan Raja Romawi yang diperintah oleh
Raja Claudius II (268-270M). Pada waktu itu Raja Claudius telah membatalkan
semua perkahwinan dan pertunangan kerana Rom banyak terlibat di dalam
peperangan. Menyedari hakikat itu, St. Valentine dan St. Marius telah
mengahwinkan orang-orang Kristian dengan pasangan mereka secara rahsia.
Akibat perbuatan tersebut, St. Valentine telah ditangkap dan diheret, yang
akhirnya dihukum belantan sehingga mati serta dipenggal kepalanya pada 14
Februari dalam tahun 270 Masihi. Bagi memperingatinya sebagai simbol
ketabahan, keberanian dan kepasrahan dalam menghadapi cubaan hidup, maka
14 Februari dijadikan sebagai hari memperingati kematian St. Valentine sebagai
upacara keagamaan.
Manakala pendapat ketiga mengatakan Hari Valentine diambil daripada nama
seorang paderi yang paling berpengaruh pada zaman pemerintahan Ratu
Isabella dari Sepanyol iaitu St. Valentine yang status kedudukannya adalah di
tempat kedua tertinggi selepas Pope. Apabila St. Valentine menyatakan hasrat
untuk berkahwin dengan pasangannya dari pengamal protestan sewaktu
kerajaan Sepanyol berjaya menumpaskan kerajaan Islam, timbul kegemparan
rakyat Cordova kerana St. Valentine merupakan seorang Paderi Katolik yang
tidak boleh berkahwin dengan pengamal Protestan, lebih-lebih lagi paderi
sememangnya tidak boleh berkahwin. Tindakan St. Valentine yang mengambil
keputusan berkahwin dengan pasangannya itu telah menimbulkan rasa murka
Ratu Isabella, lalu memenjarakannya buat sementara waktu. Ratu menetapkan
14 Februari sebagai hari Kekasih untuk St. Valentine sendiri.
Sejarah di atas jelas menunjukkan bahawa Hari Valentine merupakan perayaan
keagamaan yang disambut oleh umat Kristian. Malah sekiranya kita merujuk
kepada kenyataan-kenyataan pihak Kristian pada hari ini, mereka masih
menganggap Hari Valentine sebagai satu ritual di dalam agama Kristian.
Di dalam laman web Spiritrestoration.org: The Premier, Ecumenical Christian
Website. A Resource For Mature Christians and Scholars di bawah topik
Definition of religious Holy Days (Pengertian Hari-hari Suci keagamaan), di
bawah indeks Saint Valentine’s Day menyebut bahawa: “Christian celebration of
the love of God presented in Jesus and in the lives of Christian believers. St
Valentine was a 3rd century martyr. This day is widely observed in the USA as a
secular celebration of love.” Bermaksud : Perayaan Kristian terhadap kecintaan
kepada Tuhan, dipersembahkan buat Jesus dan di kalangan penganut Kristian,
St. Valentine merupakan syahid abad ketiga. Hari ini dilihat begitu meluas sekali
dirayakan di USA sebagai perayaan cinta di zaman sekular.
Termaktub di dalam laman web Catholic Encyclopedia pengiktirafan bahawa
walau dalam apa jua versi berkenaan dengan St. Valentine, kesemua mereka
adalah dianggap sebagai syahid. Petikan menyebut : At least three different
Saint Valentines, all of them martyrs, are mentioned in the early martyrologies
under date of 14 February. Bermaksud : Sekurang-kurangnya terdapat tiga
orang St. Valentine yang berbeza, kesemua mereka merupakan syahid, ianya
disebut sebagai golongan syahid yang terawal pada tarikh 14 Februari.
Manakala Britain Broadcasting Company (BBC) News Online Network melaporkan
pada hari Ahad, 14 Februari 1999 bahawa terdapat dakwaan daripada biarawan
di Gereja St. John Duns Scotus di Glasgow, Scotland bahawa wujudnya tulang
Valentine yang syahid, ianya merupakan servis istimewa hari Valentine pada
hujung minggu serta diletakkan di ruang pameran sebagai pameran umum
dengan termaktub di atas kerandanya tulisan ‘Corpus St. Valentine Martyris’.
Dikatakan bahawa mayatnya telah diletakkan di ruang sayap Gereja St. Francis
semenjak berabad lamanya, dan enam tahun lepas mereka baru sahaja
meletakkannya di dalam keranda kayu di dalam kotak kadbod di atas almari
berhampiran rumah gereja.
Dalam pada itu, nama St. Valentine juga sering digunakan oleh gereja-gereja
Roman Katolik bersempena mengingati jasa-jasa tokoh agama tersebut,
seumpama St. Valentine Church di Philadelphia, Pennsylvania, St. Valentine’s
Catholic Church di Peru, Illinois, St. Valentine Church di Bethel Park,
Pennsylvania, St. Valentine Church di Thonstetten, Moosburg, Munich dan St.
Valentine Church di Buffalo, New York.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas bahawa Hari Valentine merupakan salah
sebuah perayaan yang menjadi amalan ritual di dalam agama Kristian. Ini
sekaligus bercanggah dengan prinsip Islam yang tidak membenarkan umatnya
meniru identiti atau cara hidup agama lain lebih-lebih dalam soal yang
melibatkan aqidah Islam.
Islam sangat prihatin dan sangat menginginkan supaya umatnya mempunyai
identiti yang tersendiri dan berbeza dengan identiti umat yang lain. Kerana itu
penghayatan akidah Islam, pelaksanaan ibadah, muamalah dan akhlak serta
tradisi-tradisi yang ada pada umat Islam tidak boleh sama dan serupa dengan
umat lain. Dalam erti kata lain umat Islam tidak boleh mencampur adukkan
akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain.
Ini berdasarkan firman Allah S.W.T.;
“Katakanlah (wahai Muhammad): Hai orang kafir. Aku tidak akan
menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu
menyembah (Allah) apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan
beribadat secara kamu beribadat dan kamu pula tidak mahu
beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, dan bagi
aku agamaku.”
(al-Kafirun ayat 1-6)
Demikian juga penampilan peribadi umat Islam tidak boleh sama dengan umat
lain dalam hal-hal bersifat individu, misalnya dalam hal berpakaian, minuman,
hiasan rumah, gaya hidup, penampilan dan sebagainya yang dikhuatiri
bercanggah dengan identiti dan syariah Islam. Hukum Islam jelas dalam hal
melarang umatnya meniru atau menyerupai budaya dan cara hidup orang bukan
Islam. Ini berdasarkan sebuah hadith Rasulullah s.a.w.;
 

 
  
“Sesiapa yang mengamalkan perkara yang bukan dari pada
amalan kami maka ia akan ditolak.”
Riwayat al-Bukhari dan Muslim
Dalam hal ini Panel Kajian Aqidah (PKA) dan Panel Kajian Syariah (PKS) Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah memutuskan bahawa “Amalan
menyambut Hari Valentine’s Day adalah haram dan bertentangan
dengan ajaran Islam”. Manakala Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-71 yang
bersidang pada 22 hingga 24 November 2005 memutuskan: “Bahawa
amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam.
Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan
amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah
bercanggah dan dilarang oleh Islam. Oleh itu amalan meraikan Hari
Kekasih tidak digalakkan oleh agama Islam”.

Rabu, 16 September 2009

TAMADUN JEPUN

TAMADUN JEPUN

Pendahuluan

- Jepun juga dikenali sebagai ‘Nippon” atau ‘Nihon” yang bermaksud ‘Tanah Matahari Terbit”. Jepun terdiri dari 4 buah pulau utama iaitu:

a. Honshu

b. Hokkaido

c. Kyushu

d. Shikoku

- Jepun mempunyai 4 musim yang berbeza iaitu:

a. Musim bunga

b. musim panas

c. musim gugur

d. musim sejuk

- Sejarah ketamadunan Jepun dapat dibahgikan kepada:

a. Zaman Awal

b. Zaman feudal dan pertengahan

c. Zaman Moden

a. Zaman Awal

- Zaman awal ini dipanggil sebagai Jomon (800-300 s.m.)Jomon merujuk kepada sejenis tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat peralatan.

- Manusia zaman ini hidup secara nomad dan primitive. Menggunakan peralatan batu dan tanah liat, berburu, menangkap ikan, binatang liar sebagai pekerjaan.

- Zaman kedua ialah Zaman Yayoi – zaman perkembangan tamadun tahap kedua. Berlaku perubahan dalam pertanian – penanaman padi. Berlaku penciptaan saliran, pembuatan alatan logam, pemilihan tanah sesuai untuk pertanian, penyimpanan makanan dan penentuan musim.

- Kekayaan dan kemewahan mula dikecapi – bermula pengumpulan harta kekayaan, kekuasaan dan pengaruh.

- Muncul puak yang paling berpengaruh – puak Yamatomo (menyembah Dewi Amateresu-Omikami – Dewi Matahari).

b. Zaman Feudal dan Pertengahan

- Bermula pada zaman pemerintahan Kamakura (1185-1338 s.m.)

- Sistem feudal bermula apabila wujudnya pemilikan tanah dan ladang-ladang oleh individu. Pemilikan tanah dan ladang-ladang secara persendirian ini pula terlepas dari kawalan pihak kerajaan.

- Tuan-tuan tanah ini dikenali sebagai syo dan mereka berhak memungut cukai dan hasil daripada ladang. Kesannya kuasa Maharaja telah berpindah kepada tuan-tuan tanah tersebut.

- Muncul golongan samurai/buke yang amat ditakuti oleh rakyat. Golongan buke ini pula patuh kepada shogun yang berkuasa iaitu Keshogunan Kamakura.

- Dalam sejarah Jepun, orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem feudal ialah Yoritomo. Melalui sistem ini dilantik buke yang berperanan memungut cukai dari syo (tuan tanah). Pegawai-pegawai yang dilantik memberi kesetiaan penuh kepada Shogun. Inilah yang berlaku pada zaman feudal sejak tahun 1600-1868 di mana kuasa Maharaja disingkirkan dan pemerintahan dikuasai oleh para shogun yang mengamalkan sistem feudal.

KRONOLOGI ZAMAN FEUDAL DI JEPUN

Zaman Kamakura

Keluarga Fujiwara

Keluarga Taira

Keluarga Minamoto

Tentera Hojo

Maharaja Go Daigo

Ashikaga Takauji

Sengoku Jidai

Shogun Tokugawa

SISTEM NILAI DAN BUDAYA JEPUN

Nilai-nilai utama Yang Diamalkan oleh Masyarakat Jepun

 1. Mura Ishiki – kesedaran sekampung
 2. On atau giri-ninjo – hutang budi dan membalas budi.
 3. Budaya malu
 4. Perikemanusiaan (nasake)
 5. Wa (kerukunan)
 6. Menepati janji dan berdisiplin
 7. Cintakan ilmu – budaya ilmu dalam masyarakat Jepun ialah mereka menjunjung tinggi dan mempunyai sikap hormat kepada pelajaran dan mempunyai sikap ingin tahun yang mendalam terhadap maklumat-maklumat.

Budaya Ilmu Dalam Masyarakat Jepun

Budaya ilmu (budaya cintakan ilmu) telahpun wujud sejak zaman Meiji (1860-an -1880an). Pada akhir tahun 1888, terdapat hamper 30,000 pelajar yang menghadiri 90 buah sekolah swasta di Tokyo. 80% daripada pelajar ini datang dari luar bandar. Pelajar miskin dibiayai oleh biasiswa pemberian tuan tanah dan hartawan.

Dalam memajukan pendidikan di Jepun, para remaja dan pelajarnya disajikan dengan kisah kejayaan dari Timur dan Barat. Contohnya buku Yukichi Fukuzuwa, Galakan Pelajaran dijual sebanyak 600 000 naskah pada tahun 1882. Buku tersebut menyatakan:

”Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain. Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa dan hina”.

Falsafah/Agama Masyarakat Jepun

- Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Agama-agama tersebut ialah:

  1. Shintoisme
  2. Buddhisme
  3. Konfusianisme

a. Agama Shinto

- Agama khas bagi masyarakat Jepun. Shinto bererti “Jalan Tuhan’ (kami-no-michi).

- Shinto berkait rapat dengan negara, bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara.

- Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.

- Dewi Matahari (Amaterasu-omi-kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari.

- Tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci.

- Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan –Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto.

- Tidak ada falsafah dan etika.

- Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat.

b. Buddhisme

- Mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592 s.m. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi.

- Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan mematuhinya.

- Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi “Tiga Harta Suci” iaitu Buddha, Dharma dan Sangha, menghantar pelajar ke China untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha.

- Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan.

c. Konfusianisme

- Ajaran ini diminati kerana memberi penekanan kepada moral. Ajaran ini juga terkandung dalam Perlembagaan 17 Artikel.

- Pada zaman Shogun Tokugawa ajaran ini menjadi asas dalam pembinaan negara.

MASYARAKAT JEPUN DAN MODENISASI

Pendahuluan

- Masyarakat Jepun mengalami proses modenisasi melalui beberapa tahap iaitu dari zaman Tokugawa hingga ke zaman Meiji dan moden. Hasil daripada proses modenisasi, Jepun menjadi sebuah negara maju.

- Zaman moden Jepun mempunyai hubungan erat dengan Barat. Ini berlaku apabila Jepun terpaksa membuka dasar tutup pintu kepada dunia luar melalui Perjanjian Kanagawa pada Mac 1854 yang mana Jepun terpaksa membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada Amerika Syarikat, diikuti Britain (Oktober 1854) , Russia (Febuari 1855) dan Belanda (November 1855).

- Proses modenisasi pada peringkat awal dilakukan dalam skop agama Shinto, Buddhisme dan Konfusianisme. Pada tahap ini tamadun dari Barat dicanai begitu rapi sehingga tamadun yang dihasilkan adalah bersifat keJepunan. Keadaan ini dapat dilihat semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.

- Jepun mula masuk ke zaman moden bermula dari zaman Reformasi Meiji (1868-1912) dalam pelbagai aspek – politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

a. Politik

- Meiji mengembalikan semula kuasa politik kepada Maharaja Jepun dan pusat pentadbiran dipindahkan dari Kyoto ke Edo (Tokyo).

- Menghapuskan sistem feudal yang selama ini dipraktikkan oleh Kesyogunan Tokugawa.

- Reformasi politik – sistem demokrasi. Pengenalan Dokumen Gokajo no Goseimon (Carta Pengakuan Lima Artikel). Maharaja adalah pemerintah tertinggi dan penubuhan Parlimen yang dipanggil Diet yang terdiri dari Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat.

- Meiji mencontohi negara Barat. Meiji mengambil contoh kekuatan ketenteraan, pengenalan sector industri pertahanan seperti senjata dan pembuatan kapal perang.

b. Pendidikan

- Meiji juga mengadakan reformasi pendidikan. Pelajar-pelajar dihantar ke Barat untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi, mengimport tenaga professional daripada Barat, mendirikan pusat-pusat pengajian berasaskan sains dan teknologi di samping bidang-bidang lain.

c. Ekonomi

- Modenisasi di bidang ekonomi – ekonomi moden berasaskan Kapitalisme khususnya industri. Juga menggalakkan pertanian dan penghapusan cukai serta pembinaan saliran.

Sains dan Teknologi Jepun

n Pembangunan teknologi Jepun – technological follower kepada technological leader.

n Meminjam, mengubahsuai dan mengkomersialisasikan teknologi asing kepada inovasi asli mereka.

n Jepun adalah technological leader di dalam pengeluaran berbagai produk – optik gentian, semi-conductor, bahan-bahan komposit, perlatan-peralatan mesin, keperluan komputer dll.

Etika Kerja Jepun

n Dedikasi

n Menepati masa

n Prinsip perniagaan yang teguh

n Profesionalisme

n Mengubahsuai idea

Pengurusan Jepun

Terdapat 4 prinsip asas

a) Sesiapa sahaja yang berupaya melakukan tugasannya dianggap bijak dan dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti tugasannya.

b) Berilah peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kualiti kerja mereka.

c) Ahli-ahli dalam satu koperasi membentuk satu keluarga besar

d) Kumpulan kerja itu lebih mustahak daripada individu pekerja.

Konsep Kaizen

n Dilaksanakan bagi melahirkan semangat yang berterusan untuk memperbaiki hasil kerja di kalangan pihak pekerja.

n Ia adalah satu proses penambahbaikan yang berterusan bagi mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi dari semasa ke semasa

Konsep Mottainai

n Konsep paling penting dlm. Masyarakat Jepun.

n Maksudnya segala harta di dunia adalah pembaziran atau anugerah drp. Tuhan. Manusia sebagai pentadbir dan menguruskan harta-harta yang dipinjamkan tersebut dengan efektif tanpa pembaziran. Jika membazir ia dianggap satu kesalahan besar.

Budaya Kerja Islam dan Jepun Suatu Perbandingan

Budaya kerja dan konsep masa (Asr)

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian , kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan salig berpesan satu sama lain dengan kebenaran serta bersabar.”

(surah al-Asr :1-3)

“Maka apabila engkau telah selesai sesuatu pekerjaan maka tegaklah. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap.” (94:7-8)

Menurut Hamka: ayat tersebut :

Sentuh ttg disiplin kerja

Kerja sungguh-sungguh

Jgn bertangguh

Jgn jadikan keletihan sbg alasan

Kerja dan Hijrah

“sesiapa yang berpindah dari negerinya kerana Allah, nescaya akan

memperoleh tempat kediaman serta penghasilan yang banyak di muka

bumi ini.”(4:100)

Berhijrah bermakna bergerak dari suatu tempat yang merangkumi:

a. perubahan fizikal dan mental

b. Mencari keadaan yg lebih baik sama ada aspek spiritual dan mental.

u Di akhir tahun 1980-an di kawasan ASEAN, masyrakat cina berjaya mengumpulkan lbh RM200b dengan bil. 40 juta orang sahaja.

u Di Indonesia: Cina 3.5juta/ 2.1% drpd 170 juta penduduk.- menguasai korporat yg besar.

Penggunaan Sumber

“… makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.” (al-A’raf:31)

Kecekapan dan sistematik

“sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.(al-Saff :4)

Kerja dan Perubahan

u Konsep Perubahan Dalam Islam

….”Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri…..”

Keterangan Ayat di atas ialah:

- Perubahan sikap

- Sentiasa memperbaiki mutu kerja

- Mesti berusaha untuk berjaya

- Tidak boleh malas/berpeluk tubuh

- Mesti berikhtiar

Kesimpulan

Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Ini selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran iaitu ...”Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri…..”

Soalan PBL

1. Pada pendapat anda, apakah elemen yang paling penting dalam tamadun Jepun?

2. Bincangkan pembangunan teknologi Jepun dan Malaysia.

3. Pada pendapat anda, apakah ciri yang ada pada masyarakat Jepun yang memunculkan Jepun sebagai negara maju dan setanding dengan negara maju yang lain?

4. Apakah budaya kerja masyarakat Jepun yang boleh digunapakai oleh masyarakat Malaysia?

Rujukan

Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali, Suffian Mansor, Zulkarnain Abd. Rahman (ed), TITAS KERTAS 2, Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000.

Arifin Bey, Japan and Europe: A Cultural View From Southeast Asia, Japan:Echo, 1992.

Sivachandralingam Sundara Raja dan Ayadurai Letchumanan, Tamadun Dunia, Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1999.

Pyle, Kennetah B., Generasi Baru Zaman Meiji, (terjemahan ke Bahasa Melayu oleh Arifin Bey) Jakarta, PT Granedia, 1988.